Aleksander Kwaśniewski
- prezydent RP
 
Jacek Piechota
- minister gospodarki
Adam Struzik
- marszałek Senatu RP
 
Bogusław Liberadzki
- minister transportu i gospodarki morskiej
Andrzej Stelmachowski
- marszałek Senatu RP
 
Marcin Święcicki
- minister współpracy gospodarczej z zagranicą
Longin Pastusiak
- marszałek Senatu RP
 
Wiesław Kaczmarek
- minister przekształceń własnościowych
Maciej Płażyński
- marszałek Sejmu RP
 
Emil Wąsacz
- minister skarbu
Danuta Hübner
- minister ds. europejskich, komisarz UE
 
Aldona Kamela-Sowińska
- minister skarbu
Leszek Miller
- premier
 
Radosław Sikorski
- wiceminister spraw zagranicznych
Waldemar Pawlak
- wicepremier i minister gospodarki
 
Witold Modzelewski
- wiceminister finansów
Leszek Balcerowicz
- wicepremier i minister finansów
 
Katarzyna Sobierajska
- wiceminister ds. turystyki
Roman Jagieliński
- wicepremier i minister rolnictwa
 
Tadeusz Iwiński
- sekretarz stanu w kancelarii premiera
Grzegorz W. Kołodko
- wicepremier i minister finansów
 
Eugeniusz Grzeszczak
- sekretarz stanu w kancelarii premiera
Janusz Steinhoff
- wicepremier i minister gospodarki
 
Piotr Całbecki
- marszałek woj. kujawsko-pomorskiego
Jerzy Hausner
- wicepremier i minister gospodarki
 
Krzysztof Pietraszkiewicz
- prezes Związku Banków Polskich
Hanna Gronkiewicz-Waltz
- prezes Narodowego Banku Polskiego
 
Andrzej Izdebski
- prezes Agencji Inwestycji Zagranicznych
Jarosław Bauc
- minister finansów
Wiesław Rozłucki
- prezes Giełdy Papierów Wartościowych