POLSKI WIZJONER - OBYWATEL ŚWIATA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

z Prof.Wiesławem Nowińskim
z Singapuru,
uczestnikiem XVII
 ŚKGP - 2014
- rozmawiała Anna Ronij- KanadaPobierz  wywiad