O nas                                                                    

                                                         

 

 

Fundacja Polonia

To niezależna organizacja pozarządowa, z siedzibą w kraju, działająca w Polsce jak i poza jej granicami.
Została powołana na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii, zamieszkałych w kilkunastu krajach świata oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne. Podjęła działalność w 1989 roku.

Główne cele Fundacji skupione są na umacnianiu więzi Polonii z Macierzą, kultywowaniu tradycji narodowych i języka polskiego oraz pogłębianiu międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Fundacja jest corocznym organizatorem Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, w której udział biorą reprezentanci kilkudziesięciu krajów świata oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, biznesu i mediów.

Dialog z uczestnikami prowadzony jest przez osoby o najwyższych kompetencjach i pełnej orientacji w zachodzących procesach gospodarczych, z uwagi na sprawowane funkcje w naczelnych organach państwa.

Światowe Konferencje - to miejsce dialogu dla reprezentantów środowisk gospodarczych Polonii przybyłych ze wszystkich kontynentów, a osobiste relacje powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy na globalnym rynku.


  Władze Fundacji 


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>